Dit weblog houdt een poll naar de grootste bijdrager aan de Spinoza-kunde

0
27

[Een dag later… Dit leek toch niet zo'n goed idee. Als in 24 uur niemand een keuze maakt, moet de conclusie wel zijn: er is geen behoefte aan een poll. Dus is hij weer ingetrokken.] 

We kiezen van alles…: de beste sportvrouw of -man, de beste regisseur, de politicus van het jaar… enzovoort.
Waarom eens niet de grootste Spinoza-kundige?

Dagelijks worden rond de honderd bezoeken aan dit weblog gebracht. U kunt dit zelf zien aan de hand van het icoontje van OneStat helemaal onderaan. Dat zijn niet elke dag dezelfden; dus per week telt het weblog misschien wel het dubbele aantal bezoekende personen. We mogen er vanuit gaan dat dit voornamelijk geïnteresseerden in Spinoza betreft.

Samen met Haije Bouwman bedacht ik om eens een poll te houden. Om te zien wie de bezoekers van dit weblog aanwijzen als degene die het meest heeft bijgedragen tot de Spinoza-kunde. U treft de poll aan in de rechterkolom.

We hopen dat velen eraan deel willen nemen. Iedere pc-aansluiting (IP-adres) krijgt van het programma éénmaal de mogelijkheid om een stem uit te brengen.

De poll blijft twee weken open. Op 1 januari kunnen we zien wie is aangewezen (wie "heeft gewonnen"). Dit wordt onthouden in een blog, waarna de poll wordt verwijderd.
De prijs bestaat vooralsnog slechts uit de erkenning en de eer.