"Der junge De Spinoza" op Archive.org

0
22N.a.v. het komende The Young Spinoza dat door  Yitzhak Y. Melamed is geredigeerd, ontdekte ik heden dat in
de loop van dit jaar is gedigitaliseerd en door Archive.org op internet is geplaatst
het boek van:

Stanislaus von Dunin-Borkowski S.J., Der junge De Spinoza: Leben und Werdegang im Lichte der Weltphilosophie.
Münster, der Aschendorffschen Buchhandlung, 1910.


Van dit boek verscheen een tweede druk in 1933 als eerste
band van de vier Spinoza-banden die – deels na zijn overlijden – van Dunin-Borkowski
verschenen:


Het is die eerste druk die werd gedigitaliseerd – cf. archive.org