Deltapoort

0
29

deltapoortDeltapoort is de benaming van het gebied van Rotterdam tot Dordrecht. Op grote schaal is dit een economisch niet aantrekkelijke regio. Via 4 'pijlers' wordt getracht hier iets aan te doen. Barendrecht is met name in beeld bij de ontwikkeling van groen en recreatie. Dat komt goed uit want dat waren we met de Zuidpolder toch al van plan. Op 23 juni 2009 heeft een van de projectleiders van Deltapoort in de commissie Ruimte een inleiding verzorgd over dit thema. De raadsleden waren redelijk positief omdat door het aaneenknopen van groenontwikkelingen een betere gebruikswaarde ontstaat voor alle burgers en gebruikers van dit toekomstige park. De komende maanden zal Deltapoort nog wel vaker in mijn agenda verschijnen. Ook wordt vanuit het project gedacht over het betrekken van inwoners bij dit grootschalige project op eiland IJsselmonde.