De vrije wil bestaat [ ] wel [ ] niet

0
272

Zoals ik al eerder voorspelde zal de komende tijd meer en meer het thema van het al dan niet bestaan van de “vrije wil” aan de orde worden gesteld.

De illustratie leen ik van de website van de universiteit Tilburg, waar Victor Lammer op 31 januari j.l. een lezing gaf over, u raadt het al: De Vrije Wil Bestaat Niet.

                                              _________________

Bij het Studium Generale van de Universiteit Utrecht loopt een lunchreeks “Broodje brein – Lichaam en geest” (“Wat zegt de moderne geneeskunde over de scheiding tussen lichaam en geest? Wat vertelt de neurologie over het bestaan van de vrije wil? Hoe leren verschillende disciplines als de biologie, de literatuurwetenschap en de sociologie van elkaar als het gaat over identiteit en het zelf?”)

Daarvoor zal op woensdag 23 februari Dr. Thomas Müller (Wijsbegeerte, UU) spreken over: De vrije wil.
Hij zoekt een nieuwe benadering van de vrije wil vanuit filosofisch perspectief, die past binnen een natuurwetenschappelijk wereldbeeld.

Hij ontving 1,5 miljoen Europees subsidiegeld voor filosofisch onderzoek naar vrije wil. [zie daarover dit blog van 20 aug. 2010]