De spoken van Hugo Boxel

0
441

Naar aanleiding van het blog van 13 sept. 2010, VO-vertaalproject met brieven van Spinoza, beloofde ik het artikel van Wim Klever, De spoken van Hugo Boxel, uit Bzzlletin van 1993 te scannen en op de website benedictusdespinoza.nl op te nemen. Het heeft even geduurd voor ik mijn pc uit reparatie terughad. Maar vandaag kon ik de klus eindelijk klaren. Klik op de illustratie die Paul Tuijnman bij dat artikel maakte.

Tekening van Paul Tuijnman

Hugo Boxel was pensionaris in Gorcum (van 1655-1672). 
Wim Klever schreef in een reactie bij bovenvermeld blog: "Ik heb in 1992 archief-onderzoek gedaan naar hem en een uitgebreide studie over zijn lange briefwisseling met Spinoza en de achtergrond daarvan gepubliceerd in BZZLLETIN 204 (Maart 1993) pp. 53-64 (daarin ook een tekening van Paul Tuijnman). Jammer genoeg zijn de resultaten van dit onderzoek niet voldoende meegenomen in de secundaire literatuur van vlugschrijvers. De betekenis van die briefwisseling is zeer onderschat."

[NB 19 juli 2015 PDF naar veiliger omgeving verplaatst]