Daniel Schneider, een nieuw opkomende Spinoza scholar om in de gaten te houden

0
276

Het blog
dat ik nodig vond te schrijven over een hoofdstuk dat Eric
Schliesser bijdroeg aan een al lang in de maak zijnd "handboek"
over Spinoza, deed mij deze graduate filosofiestudent ontdekken, Daniel Schneider, die
deze maand bij Steven Nadler promoveert – of misschien al
gepromoveerd is. [Merkwaardig dat op de website
van de University of Wisconsin–Madison de gegevens over
promotie-bijeenkomsten niet te vinden zijn: althans ik kon ze niet
ontdekken tussen de agenda met vele andere educatieve, culturele en
sportieve activiteiten. Je zou toch zeggen dat het bij promoties om
een belangrijk einddoel van universiteiten gaat, waaraan groot belang
zou worden gehecht. Misschien is dat ook wel zo, maar niet op de
website.]

Zijn dissertatie is getiteld:
Certainty in Spinoza’s Rationalism Spinoza’s Method of Certainty. Meer erover is te lezen
aan het eind van zijn CV ik vond het boeiend om te zien. [Correctie 26-3-2016]