Dag uit met gemeenteraad

0
80

raadsleden op de fietsVrijdag 1 september 2006 was de jaarlijkse gemeenteraadsdag. Dit houdt in dat alle leden van de gemeenteraad, de medewerkers  van de raadsgriffie, het college van B&W en de gemeentelijke directie met elkaar een dag optrekken.

Doel van dit soort dagen is om de samenwerking te bevorderen door elkaar beter te leren kennen. Natuurlijk wordt op zo'n dag ook stilgestaan bij het functioneren van de Raad als instituut. Deze keer hebben we bijvoorbeeld procedureafspraken gemaakt over het proces rond de totstandkoming van de begroting voor 2007. Ook hebben we stilgestaan bij veranderingen in het stelsel van commissies van advies.