CUP bracht een ‘kritische gids’ over de TTP

0
256

Weer even een boek signaleren waarvan misschien handig is om van het bestaan te weten (maar we kunnen uiteraard niet alles lezen).

Yitzhak Y. Melamed & Michael A. Rosenthal (Eds.) Spinoza's 'Theological-Political Treatise'. A Critical Guide (Series: Cambridge Critical Guides), Cambridge University Press, 2010

Zie PDF met algemene informatie, PDF met inhoudsopgave en een PDF met uitvoerige samenvatting

Er is aan meegeschreven door: Yitzhak Y. Melamed, Michael Rosenthal, Edwin Curley, Piet Steenbakkers, Zev Harvey, Daniel J. Lasker, Jonathan Israel, Donald Rutherford, Michael Della Rocca, Don Garrett, Justin Steinberg, Susan James.

Aanvulling 23 febr. 2012

Zie hier op zijn website de informatieve en kritische bespreking door Herman De Dijn in Tijdschrift voor Filosofie 73:4 (2011), p. 757-758

Nadat hij de diverse bijdragen kort heeft aangegeven, besluit De Dijn zijn commentaar met: "Hoewel dit boek zich aandient als een gids voor de TTP als geheel worden toch niet alle centrale thema’s ervan onder de loep genomen. Er is bijvoorbeeld geen bespreking van Spinoza’s interpretatiemethode van de Heilige Schrift, evenmin van de toch belangrijke figuur van Christus, of van de verhouding tussen religie en filosofie (of geloof en rede). Een van de meest centrale ideeën van de TTP, dat (christelijk) geloof werkelijk een eigen vorm van heil kan tot stand brengen, blijft opmerkelijk genoeg, helemaal onbesproken.
Ten onrechte wordt enigszins de indruk gewekt dat pas de laatste jaren de TTP ten volle au sérieux wordt genomen in de Spinoza-studie. Dat was misschien zo in de Anglo-Amerikaaanse wereld. In Europa gebeurt dat al vijftig jaar lang, via belangrijke en nog altijd actuele studies, vooral, maar niet alleen, in de Franse Spinoza-studie. Het is dan ook wat verwonderlijk dat we hier, een uitzondering niet te na gesproken, alleen bijdragen uit de Anglo-Amerikaanse wereld aantreffen."

Dat het christelijk geloof een "eigen vorm van heil" tot kan stand brengen volgens Spinoza in de TTP , is het eigen stokpaardje van De Dijn.

PSR als metafysische truc
Interessant is te zien hoe hij kritisch is tegenover Michael Della Rocca: "Hij [Michael Della Rocca] doet dit door voor de zoveelste maal van zijn metafysische truc, het principe van voldoende grond, gebruik te maken." Het is voor mij nieuw dat ook De Dijn deze kritiek op Della Rocca heeft.

Aanvulling 21augustus 2015

Chapter 13: Susan James, "Narrative as the means to freedom: Spinoza on the uses of imagination" staat hier als PDF.