Convenant met VAC

0
27

Op 14 maart 2008 heb ik namens het gemeentebestuur het hernieuwde convenant met de Voorlichting en Advies Commissie (VAC) mogen tekenen. De VAC is een commissie die de gebruikskwaliteit van nieuw te bouwen woningen en de bijbehorende woonomgeving beoordeelt. Ze treden hierbij op als vertegenwoordiger van de toekomstige woonconsument. Meestal is bij het ontwerpen van woningen nog niet bekend wie er uiteindelijk gaat wonen. Zaken zoals plaatsing van ramen en deuren, wandcontactdozen en grootte van kamers worden op gebruiksgemak beoordeeld. In de achterliggende jaren zijn juist op deze gebruikszaken bouwplannen aangepast. De VAC heeft hierdoor bewezen een waardevolle bijdrage te leveren aan de kwaliteit van woningen in Barendrecht.