"Constantin Brunner (1862-1937) im Kontext"

0
35

Op 1 juli 2011 had ik het blog: In 2012 wordt de 150e verjaardag van Constantin Brunner herdacht. Toen waren titel en plaats van de Brunner-conferentie bekend, inmiddels ook doel en data – alleen het programma nog niet.

 

Daar in de ‘wervings’tekst voor deze conferentie, die ik hierna overneem, niets over Brunner en Spinoza wordt gezegd, voeg ik eraan toe dat Brunner wel begon als neo-kantianist, maar dat hij vervolgens zijn denken veelmeer op Spinoza en diens ontologie en kennisleer baseerde. Zozeer zelfs dat hij een fel bestrijder van Kant werd met inzet van Spinoza; zie daarover dit blog van 9 juni 2009: Constantin Brunner (1862 – 1937) – 'Spinoza gegen Kant'. Zie ook de diverse aan "Brunner en Spinoza" gewijde boeken in de reeks Philosophia Spinozae Perennis [cf blog].
Het moge duidelijk zijn dat er in het programma straks veel aandacht aan Brunner’s Spinoza-studie gegeven dient te worden.