Conferentie over milieutaken

Zuid HollandOp uitnodiging van gedeputeerde van Heijningen heb ik 18 juni 2008 een bestuurlijke conferentie bijgewoond over de toekomstige uitvoering milieutaken in Zuid Holland. De provincie is op zoek naar een manier om haar verantwoordelijkheidstaken in samenwerkingsverbanden onder te brengen. Zeker met de komst van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) moet dit goed geregeld zijn.