Column Sportwaarden

0
28

Sinds oktober 2007 publiceren de collegeleden van Barendrecht om de beurt een column in weekblad De Schakel. Mijn bijdrage in december gaat over "De Waarde van sport".

Sport is niet alleen een plezierige wijze van vrijetijdsbesteding, maar bevordert ook de gemeenschapszin. Sport leert (jonge) mensen omgaan met normen en waarden. Sport biedt sporters en vrijwilligers ontplooiingsmogelijkheden. En sport kan de negatieve effecten van de moderne samenleving op het gebied van gezondheid compenseren.