Column Omgevingsvergunning

In de Schakel van 19 juni 2008 is mijn column over de Omgevingsvergunning gepubliceerd. 

De Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) gaat in per 1 januari 2009.  Deze wet regelt een vergunningstelsel voor de fysieke leefomgeving. De omgevingsvergunning vervangt hiermee bijvoorbeeld vergunningen op het gebied van bouwen, milieu en natuur. Barendrecht ligt goed op stoom om de invoering van deze omvangrijke wet in goede banen te leiden.