Column Huizen bouwen

huizenIn de Schakel van 29 mei 2008 is mijn column over Huizen bouwen geplaatst.

Onlangs is een pittige discussie gevoerd over de rol van de randgemeenten van Rotterdam bij het bouwen van (goedkope) huizen. De Rotterdamse wethouder voor wonen had bij de Minister geklaagd en haar gevraagd om in te grijpen met een zogenoemde "aanwijzing". Laat ik proberen uit te leggen waarom dit tot gefronste wenkbrauwen heeft geleid.

Ten eerste omdat het niet is gebaseerd op feiten en ten tweede omdat juist in de stadsregio Rotterdam afspraken liggen om samen te werken en de woningproblematiek in regionaal verband op te lossen. En als er één gemeente is die zich in de afgelopen jaren heeft ingezet om een oplossing te bieden voor de woningproblemen van de Rotterdamse regio, dan is dat Barendrecht wel. Het aantal huizen en de woningdichtheid in Carnisselande is juist om deze reden gemaakt.