College ontmoet Patrimonium

directeur Rianne v.d. Berg ontvangt een vlag van directeur Afra BoonDinsdagmiddag 6 februari 2007 ontmoetten de directie van woningbouwvereniging Patrimonium, haar voltallige Raad van commissarissen en het college van Burgmeester en Wethouders van Barendrecht elkaar in het voormalige postkantoor. Een treffende locatie omdat het postkantoor inmiddels eigendom is van Patrimonium en een van de meest kansrijke projecten kan worden om de centrumontwikkeling van Barendrecht een fysieke start te geven.