Colin MacLaurin (1698 – 1746). Eric Schliesser over diens behandeling van Spinoza

0
20

De toespraak die Eric Schliesser gaf bij de jaarvergadering van de Vereniging Het Spinozahuis (daarover hier eerder), is vandaag als pdf op benedictusdespinoza.nl geplaatst.*)

Hier enige verdere achtergrondgegevens.


Dr. Eric Schliesser, docent aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden en post-doctoraal VENI research fellow van de NWO, is al enige tijd bezig met ‘that Newtonian enthusiast’1, Colin MacLaurin (1698 – 1746), een Schotse wiskundige uit Edinburgh, volgens wie ‘the business of natural philosophy´ is: de beschrijving van natuurfenomenen, de verklaring van hun oorzaken … en doen van onderzoek naar ‘the whole constitution of the universe.”1

Hij moet een fenomeen geweest zijn, deze Colin MacLaurin. Als 11-jarige ging hij al naar de universiteit, studeerde af toen hij 14 was met de verdediging van een thesis over de ´Power of Gravity´, waarna hij aan theologie begon. In 1717, op negentienjarige leeftijd, werd hij professor in de wiskunde aan het Marischal College van de Universiteit van Aberdeen. Bijna drie eeuwen hield hij het record ´jongste professor ´ ooit op zijn naam, tot in 2008 de jonge Koreaanse, Alia Sabur, het Guinness Book of World Records haalde als nieuwe jongste professor ooit.2   

Op voorspraak van Isaac Newton, die zeer onder de indruk was van MacLaurins werk, werd hij in 1725 aangesteld als assistent van James Gregory, de hoogleraar wiskunde te Edinburgh, die hij later ook opvolgde. MacLaurin op zijn beurt was zeer onder de indruk van Newton.

Hij publiceerde diverse wiskundige werken en in 1742 ‘Treatise on Fluxions’ – de eerste, systematische behandeling van Newtons methoden. Na zijn overlijden werd een onafgemaakt manuscript van hem door Patrick Murdoch uitgegeven als 'An account of Sir Isaac Newton's philosophical discoveries' door Colin MacLaurin. Dit werk is in de 3e editie van 1775 bij books.google.com in z´n geheel in te zien. Op een achttal pagina´s komt de naam van Spinoza voor, wiens natuurfilosofische benadering door MacLaurin wordt bestreden en verworpen.