Clarice Lispector (1920 – 1977) en Spinoza [4]

0
528


 

In juni van dit jaar had ik een kleine serie over de
joods-Braziliaanse schrijfster “Clarice Lispector (1920 – 1977) en Spinoza” en
het laatste
blog gaf ik de aanduiding mee: [3 en slot].* Nu zie ik toch
aanleiding voor een vervolgblog.


Het zomernummer van het tijdschrift The Scofield (dat ook digitaal in te zien is) was geheel gewijd aan het leven en
schrijven van Clarice Lispector. Het blad had als thema Clarice Lispector &
The Act of Writing. Het bevatte een heel fraai essay van


Nathan Goldman, “Is God a Word? The Heterodox Jewishness of
Clarice Lispector” [In: The Scofield,
Summer 2016, p. 73 – 82


Inmiddels is dat stuk op 17 september 2016 nog eens
geplaatst op Literary Hub onder een
licht aangepaste titel: “On the Heterodox Jewishness of Clarice Lispector. A
Writer of the Diaspora, In Search of God. Daar is het makkelijker te lezen dan
op de manier waarop The Scofield wordt aangeboden [
Cf.]


Nathan Goldman is zeer op zoek naar wat het betekent jood te
zijn en in die zoektocht ontdekte hij Clarice Lispector. En in de beschrijving van
zijn ontdekking van het werk van Lispector heeft hij veel aandacht voor haar
verwerking van Spinoza in haar schrijven. Boeiend om te lezen. Reden waarom ik er
in een apart blog op wijs in plaats van het toe te voegen aan een van de
eerdere blogs.


Het hele artikel is uiteraard het lezen waard, maar ik
citeer er graag een aantal alinea’s uit die speciaal over haar en Spinoza gaan: