Buurt, Onderwijs en Sport

bos impulsOp woensdag 10 oktober 2007 heb ik samen met collegawethouder Coby van Deursen het startschot gegeven van de BOS impuls. BOS staat voor Buurt, Onderwijs en Sport. Het doel van deze impuls is het bevorderen van sportparticipatie onder jongeren om achterstanden te voorkomen of te bestrijden. De BOS-impuls helpt organisaties op het gebied van sport en onderwijs aan elkaar te binden en vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.