Brazilië beschikt eindelijk over alle werken van Spinoza

0
39


Mij was onbekend dat Brazilië (of überhaupt het Portugese
taalgebied) ondanks de al vele jaren bestaande activiteiten op het vlak van het
Spinozisme – cf. b.v. de Braziliaanse site en uitgever van Revista Conatus –
Filosofia de Spinoza
   
niet over de complete werken van Spinoza
beschikte. Maar als straks in november voor de tweede maal het Colóquio
Internacional Spinoza in Rio de Janeiro zal worden gehouden [cf.
blog], zal Brazilië voor het eerst over een complete editie
van vertalingen van alle werken van Spinoza beschikken en daarmee voorlopen op
Nederland
!


Editora Perspectiva brengt een vierdelige complete editie
uit.
 Zie daarover
het artikel “Todos os títulos e os muitos nomes de Spinoza”
van Úrsula Passos. Al verschenen zijn de eerste drie delen, en nog deze maand
verschijnt het vierde en laatste deel.


Deel 1: de Korte Verhandeling; deel 2 de PPC en CM; de TP,
de brieven, de biografie door Colerus; deel 3 de TTP en deel 4 de Ethica én
(voor het eerst in het Portugees) het Compendium van de grammatica van de
Hebreeuwse taal!!!