Boris van der Ham’s recentste videoblog

0
295

Ze volgen elkaar vlot op, de vlogs ofwel videoblogs van Boris van der Ham. Vandaag las hij weer enige zinnen uit de Ethica van Spinoza. Lukte het hem de vorige keer om uit het 20e hoofdstuk van wat hij halstarrig noemt het "Politiek-theologisch traktaat" voor te lezen, terwijl hij het eerste of tweede hoofdstuk opensloeg (of het boek op z'n kop hield) vandaag laat hij zien dat hij Engels kan voorlezen uit de dubbeltalige Latijns-Nederlandse editie van Henri Krop.
Hij leest een deel van het bewijs van stelling 67 in deel IV.

"Herfst, het vallen van de blaadjes, doet denken aan de dood. De gedachte aan de dood doet mensen vaak huiveren. Religies proberen de angst voor de dood te verzachten door een leven na de dood te beloven. Maar welke hemel wacht een atheïst? Seculiere, atheïstische of andere vrije denkers – zoals de 17e eeuw Spinoza – lijken niet bereid om enig verzachting te bieden. "Nee, er is geen leven na de dood!" In deze 20ste vrijzinnige lezing zoekt Boris van der Ham wat poëtisch comfort voor de stervenden in de wetenschap. Conclusie: ook atheïsten hebben eeuwig leven, en de hemel smaakt naar frambozen!"