Boekje met Robert Pippin’s Spinoza-lezingen uitgekomen

0
339

De Hegelspecialist, professor Robert B. Pippin van de Universiteit van Chicago, bezette in 2009 de Spinoza Leerstoel bij de afdeling Wijsbegeerte van de Universiteit van Amsterdam. [Zie daarover dit blog]

De lezingen die hij gaf op de donderdagen 9 april en 14 mei met als titel Hegel’s Concept of Self-Consciousness zijn inmiddels door Van Gorcum in boekvorm uitgegeven.

Pippin beloofde indertijd met een nieuwe lezing te komen van Hegel’s Phenomenologie des Geistes. In de eerste lezing zette hij de these van de Duitse filosoof Hegel uiteen dat zelfbewustzijn eigenlijk begeerte is en niet, zoals vaak wordt beweerd, een observerend metabewustzijn. Zelfbewustzijn is uiteindelijk een ‘praktisch fenomeen’ en menselijke vrijheid is geen metafysisch iets en geen eigenschap van de mens, maar een historische en sociale verworvenheid.