Boek over Leo Strauss zonder Spinoza (en een reviewer die daar niets van zegt)

0
22


Al even geleden had ik dit nieuwe boek gesignaleerd en
gezien dat het Strauss’ visie op Spinoza terzijde liet liggen. Het boek (uitgever:
“offers a new interpretation of the neoconservative icon”) wilde kennelijk een irenische
Strauss voorzetten en daarom sommige van zijn thema’s en preoccupaties in de
schaduw laten. Ik besloot het te negeren, daar je niet al je verbazingen over
het weglaten van Spinoza kunt uiten – het zou het blog helemaal doen vollopen. Het
gaat om:


Robert Howse, Leo
Strauss. Man of Peace
.
Cambridge University Press, september 2014


Waarom ik het nu toch signaleer, komt door een nieuwe
verbazing, namelijk dat in het review dat de NDPR vanmorgen publiceerde, Steven
B. Smith daar met geen woord over rept.

Steven B. Smith schreef uitvoerig over
Spinoza en daarbij eveneens uitvoerig over Strauss’s Spinoza-receptie. In Steven
B. Smith: Reading Leo Strauss: Politics,
Philosophy, Judaism
. University of Chicago Press, 2006 Chapter three:
Strauss’s Spinoza, p 65-83 [dit hoofdstuk was in 2009 nog in z’n geheel te
lezen bij books.google, maar nu niet meer]. Een toespraak die Steven Smith n.a.v.
dit boek over Leo Strauss hield op 10 aug 2006 en die op internet was gezet is jaren
later op zijn verzoek daar weer vanaf gehaald.