Boek over de Portugese synagoge in Amsterdam

0
372

Onlangs verscheen

Pieter Vlaardingerbroek (Red.),
De Portugese synagoge in Amsterdam. Wbooks,
2013 – ISBN: 9789040007620 [ook in het Engels verschenen]

De Portugese synagoge in
Amsterdam, ook Esnoga of Snoge genoemd, is een van de belangrijkste
monumenten in het land. Het praktisch ongewijzigde zeventiende-eeuwse
interieur kent geen parallel in Nederland. Cultuurhistorisch is de
Snoge dan ook zeer belangrijk. In het Europa van de zeventiende eeuw
was het ondenkbaar dat joden een monumentale en van de straat
zichtbare synagoge mochten bouwen. In de tolerante Republiek mochten
zij dit wel, waardoor het gebouw een prachtige illustratie is van de
emancipatie van de joden.

Het boek is een prachtig
geïllustreerde monografie; vanuit een cultuurhistorisch standpunt
geeft het een beschrijving  van het gebouw aan het Jonas Daniël
Meijerplein. De ingrijpende restauratie van de synagoge die in 2012
is voltooid, heeft diverse nieuwe bouwhistorische inzichten
opgeleverd.