BNG congres over volkshuisvesting

Minister van der LaanDe Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) hield op 27 april 2009 haar Algemene Ledenvergadering in het Kurhaus in Scheveningen. De invulling van het middagprogramma stond in het teken van 'samenwerken aan lokale volkshuisvesting'. Onder leiding van oud-minister Sybilla Dekker werd door minister van Wonen, Wijken en Integratie, Eberhard van der Laan en 2 andere deskundigen stilgestaan bij de actuele situatie op de huurwoningmarkt. Minister van der Laan wil graag het 'inkomenshuren' bespreekbaar maken: huur naar draagkracht. Dit om de doorstroming op de huurwoningmarkt te stimuleren en scheefwonen (met een te hoog inkomen in een huis met lage huur) tegen te gaan. Hij kondigde diverse stimuleringsmaatregelen aan die het kabinet binnenkort gaan nemen. Ook wil hij een crisisakkoord met Aedes (koepel van wooncorporaties) sluiten, waarbij de omstreden wijkheffing onderdeel van de bespreking is. Er werd door alle inleiders stilgestaan bij het belang van het afsluiten van prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en corporaties. Al met al een nuttig congres op een prettige locatie.