Besprekingen Centrumontwikkeling

0
21

CODrie dagen achtereen vergaderen over de Centrumontwikkeling Barendrecht is een intensieve en boeiende bezigheid. Het begon op 12 januari 2009 met 17 insprekers die naar aanleiding van het inspraakverslag en de voorliggende ontwerp structuurvisie nog een keer hun mening konden geven. Kritische en positieven geluiden wisselden elkaar hierbij af. Een dag later was het de beurt aan de gemeenteraadsleden van de commissie Ruimte. In een gestructureerde vergadering werden vragen gesteld, posities ingenomen en standpunten bepaald. Op 14 januari zal als slotstuk in een besloten vergadering verder gesproken worden over financien. Dit doen we achter gesloten deuren om de belangen van Barendrecht niet te schaden. We zijn immers nog bezig een derde marktpartij te selecteren die samen met de gemeente en woonvereniging Patrimonium deze Centrumontwikkeling ter hand wil nemen. De gemeenteraad zal op 26 januari 2009 een besluit nemen over de structuurvisie. Daarna begint de volgende fase: het maken van een masterplan.