"Bashing the Bible" werd "Bashing Spinoza"?

0
291

Vorige week vrijdagavond waren de lezingen van de Princeton-professoren, Anthony Grafton en Jonathan Israel over het thema: Spinoza's critique of God's word: bashing the Bible?
Ze werden in livestream uitgezonden, maar er werd gemiddeld door slechts zo’n 14 personen naar geluisterd; er werd vooral afgehaakt. Vooral Grafton deed niet echt z’n best om goed te worden verstaan. Ik voegde mij bij de afhakers – ze konden mij niet boeien. Men kan het nog steeds proberen te beluisteren; het staat nog als een soort 'uitzending gemist'  (zie blog)

Mark Wijering bezorgde mij enige foto’s, waarvoor mijn dank.

                 
                                          Anthony Grafton

En vandaag kwam de Volkskrant met het volgende zeer korte en weinig zeggende ‘verslagje’ ‘van onze verslaggeefster Geertje Dekkers’ (wat zal ze ermee hebben geworsteld…).

Twijfels bij 'unieke' Baruch de Spinoza 

UTRECHT De spraakmakende 17de-eeuwse filosoof Baruch de Spinoza leunde veel sterker op voorgangers dan veelal wordt aangenomen.

Volgens de Amerikaanse historicus Anthony Grafton zijn er volop aanwijzingen dat Spinoza bij zijn befaamde werk Tractatus theologico-politicus uit 1670 veel voorwerk van eerdere humanisten gebruikte.

In het anoniem gepubliceerde traktaat betoogde Spinoza dat de Bijbel mensenwerk was. Volgens Grafton bestudeerden humanisten in de eeuw daarvoor al uitgebreid de chronologie van bijbelteksten. 'Heel lang probeerden ze tegenstrijdige teksten te verzoenen. Maar rond 1650 vliegen ze allemaal uit de bocht. Spinoza was daarvan op de hoogte.'

Spinozakenner Jonathan Israel noemde Graftons conclusies vorige week op een congres over 17de-eeuwse bijbelkritiek 'vergaand'. Hij hield vol dat Spinoza al het bovennatuurlijke afwees en brak met het religieuze, juridische en politieke systeem. 'In die tijd was dat echt heel vreemd,’ aldus Israel.

(Van: de Volkskrant 7 september 2012]

                  
                                               Jonathan Israel

Het Reformatorisch Dagblad kwam 1 september 2012 met een iets uitvoeriger verslag: Jonathan Israel: Spinoza verklaarde de oorlog aan theologen.