Ambtelijk sportoverleg

0
13

Maandag 9 oktober 2006 stond het tweewekelijks ambtelijk sportoverleg op de agenda. In dit overleg wordt de voortgang van actuele zaken besproken tussen wethouder en de verantwoordelijke ambtenaren.

Zo hebben we het onder andere gehad over de verplaatsing van de hockey, de gesprekken met Sportfondsen over het zwembad, de lichtmasten van de atletiekbaan en de voorbereidingen voor de nieuwe kadernota sport.