Algemene Beschouwingen 2009

0
16

begrotingDe laatste Algemene Beschouwingen van deze collegeperiode stonden geagendeerd voor 9 en 10 november 2009. Twee dagen lang stond de begroting, de nota reserves en voorzieningen en de nota over de bezuinigingen ter discussie. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de 4 miljoen euro aan structurele bezuinigingen en de begroting goedgekeurd. Hierbij werden wel 9 wijzigingsvoorstellen en 4 moties ingediend. Met name de tweede avond werd het debat levendig. We kunnen terugkijken op een succesvolle behandeling van de begroting.