Albert Verwey (1865-1937) in het spoor van de ‘romantische’ Spinoza-receptie

0
330

Als bijdrage aan de voorbereiding van de komende Spinoza zomerweek die zal gaan over Spinoza en literatuur/kunst, hier nog eens een blog over de dichter Albert Verwey aan wie ik in de loop der tijd al enige blogs wijdde.

Op 13 sept. 2009 had ik zijn gedicht Spinoza uit 1919

Op 24 jan. 2009 zijn gedichtje Bij Spinoza te Rijnsburg uit 1901

Op 21 juli 2009 zijn gedicht Cor Cordium uit 1886 (eerste en laatste strofe)

Op 14 febr. 2011 zijn gedicht Bij de Dood van een Vriend uit zijn bundel uit 1935

Telkens bracht ik in die blogs enige informatie over de dichter Verwey.

VoorkantIk zag aanleiding voor een vijfde blog daar ik een korte samenvatting ontdekte van het hoofdstuk “Albert Verwey als erfgenaam van het nonconformisme. Een verkenning van de religieus-historische achtergronden van zijn spinozisme” dat Albert Verwey's kleinzoon Dr. Gerlof Verwey bijdroeg aan Philippus Breuker, Jan Gulmans (Red.), De dichters en filosofen. [Nummer 1 van Obe Postma-Rige. Kok ten Have, 2008, p. 15 – 46]

Die samenvatting is te vinden In: Wjerklank, Tydskrift fan it Obe Postma Selskip, Jiergong 1 Nûmer 2 [2007]

Ik neem deze beknopte en relevante tekst hier graag over. Volgens Gerlof Verwey vormde Albert Verwey 'een eigen variant' van Spinoza's filosofie.