Alain Minc’s ‘Spinoza, un roman juif’ bleek plagiaat

0
23

Gisteren negen jaar geleden, 28 november 2001, veroordeelde het ‘Tribunal de grande instance’ van Parijs Alain Minc en Editions Gallimard tot het betalen van een bedrag van 100.000 frank (ruim €15.000) als schadevergoeding aan Patrick Rödel.

Dit daar zij bewezen achtte dat Minc voor zijn boek "Spinoza, un roman juif" een flink deel had overgeschreven en geplunderd uit

  

 

 

Spinoza, le masque de la sagesse" [1997, Spinoza, het masker van de wijsheid] van Patrick Rödel, uitgegeven door les éditions Climats. Rödel, hoogleraar filosofie te Bordeaux, had een imaginaire biografie van Spinoza geschreven, waarin hij vele dingen die onbekend zijn over het leven van Spinoza vanuit zijn fantasie had aangevuld. Doordat Minc daarvan dingen overnam, was het plagiaat eenvoudig aan te tonen.

In de aan de veroordeling voorafgaande periode was er heel wat gekrakeel door de media gegaan. Het zou gaan om het hoogste bedrag dat tot heden in Frankrijk is opgelegd in een zaak van plagiaat.