Adolf Menzel {1857 – 1938) Der (Neu-)Entdecker der politischen Philosophie Spinozas (Manfred Walther)…

0
421


… zag Spinoza als een 'Völkerrechtsleugner' 

Adolf Menzel kwam ik op het spoor daar hij meermalen genoemd
werd in Tilmann Altwicker’s “Spinozas Theorie der Internationalen Beziehungen.”
1) Daar zijn teksten over Spinoza’s rechtsopvatting daarin serieus
genomen werden, was dat aanleiding voor mij om iets meer over hem te weten te
komen. Altwicker haalt aan dat Menzel n.a.v. van wat Spinoza in TP 3 schreef, hem
als een ‘Völkerrechtsleugner’ zag, waartegenover Altwicker in dit hoofdstuk in Spinoza, Politischer Traktat: Ein Kommentar, “Spinoza
als Vordenker einer prozeduralen Staatenbundtheorie” wil neerzetten. Een interessant artikel dat op internet staat (zie noot 1). Enfin, ik
wilde meer te weten komen van deze Menzel.


Adolf Menzel, geboren in Bohemen, studeerde rechten aan de
Universiteit van Praag, waar hij in 1879 al tot doctor in de rechten
promoveerde. In 1882 habiliteerde hij zich aan de Universiteit van Wenen. Vanaf
1889 doceerde
hij aan de Universiteit van Wenen. In 1915 was hij rector van deze universiteit.
Zijn wetenschappelijk werk is vooral filosofisch en juridisch van aard. [
Cf.] [Cf.], [de.wiki]


“Adolf Menzel (1857-1938) pflegte
Politik und Staatsphilosophie und stand dem positiven öffentlichen Recht eher
fern, obwohl er auch in der Kartelldebatte aktiv war.” Aldus Michael Stolleis.
1).
Vermeldenswaard is nog dat Menzel de supervisor van Hans Kelson was bij diens
Habilitation.