Abraham Wolf (1876 -1948) en zijn grote Spinozabibliotheek

0
32

Een enkele keer overkomt het me dat ik ‘verantwoordelijkheid’ voel om een blog op internet te brengen inzake iemand over wie verder niets of nauwelijks iets te vinden is. Zo iemand is Abraham Wolf. Hij was een groot fan van Spinoza en heeft aardig wat bijgedragen aan het verspreiden van de kennis over Spinoza. De aanleiding om meer over hem te weten te komen was de ontdekking van The Abraham Wolf Spinoza Collection at UCLA: a facsimile of the Menno Hertzberger Catalogue. [Zie meer aan het eind van dit blog]
Ik wilde meer te weten komen over die man. 

Na zijn dood bleek Wolf de grootste privé-collectie van werken van en over Benedictus de Spinoza te hebben nagelaten. Wolfs Spinozacollectie bevatte vele edities van Spinoza’s werken, maar ook een reconstructie van boeken die Spinoza zelf indertijd had bezeten.

Hij bracht de eerste vertaling van de Korte Verhandeling in het Engels en bood een dik boek met de oudste biografieën van Spinoza.

Maar een wikipedia-pagina heeft hij niet. Er is sowieso nergens op internet een biografie en/of bibliografie van hem te vinden. Het was niet eenvoudig om informatie bij elkaar te sprokkelen, maar na lang zoeken heb ik enige gegevens kunnen vinden die ik hier bijeenbreng.

 

Abraham Wolf werd op 29 mei 1876 in Konin, United Kingdom, geboren. Hij genoot zijn opleiding aan het University College London en St John's College Cambridge. Sinds 1899 gaf hij les aan de Filosofieafdeling van University College London. Na WO I, in 1919, werd een nieuwe Afdeling voor de Wetenschapsgeschiedenis gevormd o.l.v. Wolf. In 1922 werd hij professor of Logic & Scientific Method aan het UCL (tot 1941) en tevens Hoofd van de Afdeling Logica en Filosofie aan de London School of Economics and Political Science. Hij ging in 1941 met emeritaat. Tot 1944 bleef hij lid van de Senaat en van diverse raden van de University of London.