Spinoza, de man die sommigen steeds ontglipt

0
444


Business Consultant (en nog veel méér) Jelle Ravestein heeft elke maandag een column in Maassluis.nu, waarvan hij tevens de hoofd/eindredacteur is.
Graag wijs ik op zijn aardige column van vorige week 30 januari 2017, getiteld "Wie Is Die Man Die Mij Steeds Ontglipt?

Het blijkt om Spinoza te gaan. In de loop van zijn leven was hij telkens weer op deze filosoof gestuit, nam zich voor iets van en over hem te lezen (waar het dan weer niet van kwam); hij had net die zondag op tv de film Spinoza, een vrije denker gezien en vernam van een lezing in dialoogvorm die een paar dagen later in het Witte Kerkje in Maasluis zou plaats hebben: Maarten van Buuren, bevraagd door en in gesprek met ds. Geb van Doornik.  
Dat laatste is een spelletje, want hij had in zijn eigen Maassluis.nu op 16 januari een uitgebreide aankondiging kunnen lezen over Unieke "dialoog: Dichter bij Spinoza" die 2 febr. 2017 in Maassluis zou plaats hebben. Hetzelfde blad had er ook direct een verslagje van (Geslaagde En Boeiende Dialoog Over Spinoza) met foto's, waarvan ik er hier een paar leen.

 

en de boekentafel


[Ik vraag me intussen af of Spinoza de auteur van deze boeken ook niet in vergaande mate ontglipte…Zie mijn besprekingen]