65-plussers met aanvullende bijstand wel langer op vakantie.

0
238

 65-plussers die naast AOW aanvullende bijstand ontvangen op grond van de Wet werk en bijstand (WWB), houden recht op dertien weken vakantie per jaar.

Onlangs diende staatssecretaris Van Hoof van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wetsvoorstel in over de vakantietermijn. Hierin staat dat bijstandsgerechtigden van 57,5 jaar en ouder nog maar vier in plaats van dertien weken per jaar in het buitenland mogen doorbrengen. 65-plussers die bijstand ontvangen, houden recht op dertien weken vakantie.