Vwo Duits

0
273

De lessen van de cursus Duits zijn volledig afgestemd op het staatsexamen. Je wordt dus rechtstreeks opgeleid voor het examen. De lessen Duits zijn opgedeeld in twee deelvakken, te weten Duits 1 en Duits 2. Het deelvak Duits 1 omvat leesvaardigheid. Het deelvak Duits 2 omvat luistervaardigheid, spreekvaardigheid, schrijfvaardigheid en literatuur. De staatsexamens kennen geen los examen voor Duits 2. Heb je Duits 1 reeds behaald en wil je alleen Duits 2 volgen, dan kun je alleen examen doen voor het totaalvak Duits 1,2. Bij de cursus krijg je CDs waarmee je je uitspraak en spreekvaardigheid kunt oefenen. Daarnaast ontvang je CDs met teksten die zijn ingesproken door zogenaamde native speakers, dus door mensen die van geboorte afkomstig zijn uit het land van de desbetreffende taal. Het examen bestaat uit een centraal examen en een commissie-examen. Het centraal examen heeft betrekking op leesvaardigheid. Tijdens dit examen ga je circa 45 meerkeuzevragen of open vragen beantwoorden over een aantal teksten. Het commissie-examen bestaat uit een schriftelijk en mondeling gedeelte. Tijdens het schriftelijke gedeelte wordt de schrijfvaardigheid getoetst. Tijdens het mondelinge gedeelte worden luister- en spreekvaardigheid getoetst. Ook wordt aandacht besteed aan literatuur (in de vorm van een leesdossier dat verslagen bevat van alle 4 6 door jou gelezen boeken) en het handelingsdeel waaraan je tijdens de cursus moet werken.

Cursus informatie: Vwo Duits