Ontslag op staande voet aanvechten

0
919

U kent het
misschien wel, dat gevoel van onrecht wanneer u ontslagen wordt en u daar naar
uw mening niets aan kunt doen. Het is raadzaam om dit aan te vechten, ook al
lijkt dit een langdurig- en slopend proces. Zorg dat u zich bij het aanvechten
van ontslag altijd laat bijstaan door een ontslagspecialist.

Mocht u
besluiten om het ontslag op staande voet niet aan te vechten, bent u
verwijtbaar werkloos. Het gevolg hiervan is dat u geen WW-uitkering krijgt.
Daarnaast kunt u gekort worden op een bijstandsuitkering.

Verwijtbaar werkloos worden

Als u geen
actie onderneemt en uw ontslag niet aanvecht, wordt er door instanties
aangenomen dat u het terecht vindt dat u op staande voet ontslagen bent. Het
UWV en de gemeente zullen uw werkloosheid als verwijtbaar beschouwen. Dit kan
grote gevolgen hebben voor uw inkomsten, tenzij u een andere baan vindt. U
heeft geen recht op een WW-uitkering. Uitkeringen zijn alleen bedoeld als
vangnet voor mensen die buiten hun schuld om werkloos worden.

Uw ontslag onterecht?

Werkgevers
houden zich niet altijd aan de regels.
Ontslag op staande voet is een veelvoorkomende fenomeen
op het werk. Regels die voor het ontslag gelden worden niet altijd goed
toegepast of er worden verkeerde ontslagredenen aangevoerd. U kunt binnen 6
maanden het ontslag nog aanvechten en beroep doen op vernietigbaarheid. U kunt
dat doen als er geen sprake was van een dringende reden, het ontslag op staande
voet niet onverwijld gegeven is of de reden niet direct meegedeeld is. Herkent
u één van deze situaties? Dan is het raadzaam om actie te ondernemen en uw
ontslag aan te vechten.

Kortgeding bij de rechter

In een
kortgeding kunt u de kantonrechter verzoeken om het ontslag op staande voet
ongeldig te verklaren. De kantonrechter neemt alle omstandigheden van het
ontslag mee bij de overweging van zijn of haar beslissing. Dit zijn zaken zoals
de aard van het dienstverband, de dringende reden en de gevolgen. Een rechter
neemt meestal binnen een paar weken een beslissing.