Marketing & PR

0
406

Een zeer succesvolle en door zijn combinatie een unieke twee-in-een cursus. Tussen de begrippen Marketing en Public Relations zit een duidelijk verband. Dit wordt ook onderkend door bedrijven die zich op de arbeidsmarkt begeven en veelal van hun aankomende PR- of marketing-functionarissen verwachten dat ze kennis van beide vakken hebben. Marketing richt zich voornamelijk op het op de markt brengen van een product of dienst. Een sleutelwoord hierbij is klantgericht denken. Public Relations orinteert zich op de wijze waarop een bedrijf zich profileert naar de buitenwereld: publiekgericht denken dus. In de prille jaren van de marketing werd altijd gesproken over de beroemde vier P?s: Product, Prijs, Plaats en Promotie. Tegenwoordig is dat aantal uitgebreid tot 6 P?s, want goed Personeel en een goede Presentatie zijn onontbeerlijk voor een succesvol marketingbeleid. Een goede publiekgerichte presentatie is nu zelfs zo belangrijk dat in gerenommeerde marketingboeken Presentatie al is vervangen door Public Relations. De cursus is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig of uit interesse zich zowel de theoretische als praktische kennis van beide onderwerpen eigen wil maken. U wilt bijvoorbeeld veranderen van baan en met deze combinatiecursus twee vliegen in n klap slaan. U heeft reeds een commercile baan en wilt uw commercile kennis uitbreiden. U wilt na de middelbare school sterker komen te staan op de arbeidsmarkt. U bent beginnend ondernemer en beseft dat u de kennis van beide vakken hard nodig heeft. De cursus Marketing en Public Relations vormt een prima basis voor een specialisatie in een van beide vakken. Hierbij kan worden gedacht aan de cursussen Nima A en Nima Communicatie-A.

Cursus informatie: Marketing & PR