Havo Frans

0
371

De lessen van de cursussen Duits en Frans zijn volledig afgestemd op het staatsexamen. Je wordt dus rechtstreeks opgeleid voor het examen. De lessen Frans zijn opgedeeld in twee deelvakken, te weten Frans 1 en Frans 2. Kies je beide deelvakken, dan volg je Frans 1,2. Het deelvak Frans 1 omvat gespreks- en luistervaardigheid. Het deelvak Frans 2 omvat lees- en schrijfvaardigheid. Het vakonderdeel literatuur hoort bij de leesvaardigheid in het deelvak Frans 2. Frans 2 kan alleen als deelvak gevolgd worden, als je Frans 1 reeds hebt gevolgd. Heb je Frans 1 niet gevolgd, dan zul je of Frans 1,2 moeten volgen. De staatsexamens kennen geen los examen voor Frans 2. Heb je Frans 1 reeds behaald en wil je alleen Frans 2 volgen, dan kun je alleen examen doen voor het totaalvak Frans 1,2. Bij de cursus krijg je CDs waarmee je je uitspraak en spreekvaardigheid kunt oefenen. Daarnaast ontvang je CDs met teksten die zijn ingesproken door zogenaamde native speakers, dus door mensen die van geboorte afkomstig zijn uit het land van de desbetreffende taal. Het examen bestaat uit een centraal examen en een commissie-examen. Het centraal examen heeft betrekking op leesvaardigheid. Tijdens dit examen ga je circa 45 meerkeuzevragen of open vragen beantwoorden over een aantal teksten. Het commissie-examen bestaat uit een schriftelijk en mondeling gedeelte. Tijdens het schriftelijke gedeelte wordt de schrijfvaardigheid getoetst. Tijdens het mondelinge gedeelte worden luister- en spreekvaardigheid getoetst. Ook wordt aandacht besteed aan literatuur (in de vorm van een leesdossier dat verslagen bevat van alle 3 4 door jou gelezen boeken) en het handelingsdeel waaraan je tijdens de cursus moet werken.

Cursus informatie: Havo Frans