Conflicten met re-integratie? Begeleiding door een expert biedt uitkomst

0
2170
zakelijk conflict

Medewerkers die zich ziek melden, bijna alle werkgevers krijgen er mee te maken. De meeste werknemers zullen hun werkzaamheden binnen twee weken weer hervatten. Maar het komt ook geregeld voor dat zieke medewerkers langer uit de roulatie blijven. In een dergelijk geval dienen zowel de werkgever als de werknemer te werken aan een effectieve re-integratie. De medewerker naar werk laten terugkeren, kan op twee manieren. Bij eerste spoor re-integratie gaat die weer aan de slag bij de huidige werkgever, eventueel in een nieuwe of aangepaste functie. Bij tweedespoor re-integratie krijgt de werknemer een nieuwe, passende functie bij een nieuwe werkgever.

Voorkomen van conflicten

Rondom het re-integratietraject kunnen conflicten ontstaan. Bijvoorbeeld onenigheid over de exacte betekenis van de term passende werkzaamheden of over het aantal re-integratie-uren. Daarnaast is het aan de orde van de dag dat werkgevers een dubbele agenda hebben en graag van hun zieke medewerker af willen. Meningsverschillen over het functioneren komen tevens voor. Werkgevers doen er daarom verstandig aan om zich goed te laten informeren en te laten begeleiden. Op die manier worden juridische geschillen voorkomen en zijn zij goed voorbereid in het geval dat er toch een conflict ontstaat.

Re-integratie-experts

Is een van jouw werknemers ook langdurig ziek en liggen er problemen met het re-integratietraject op de loer? Juridisch getouwtrek wil je vanzelfsprekend voorkomen. Probeer daarom om onduidelijkheden en onzekerheden bespreekbaar te maken en on speaking terms te blijven met de medewerker in kwestie. Het is daarbij belangrijk om elkaars belangen te proberen te begrijpen en om elkaar te respecteren. Het is aan te bevelen om je te laten bijstaan in het proces door re-integratie-experts. Een re integratie expert is volledig gespecialiseerd in onder andere re-integratie bij arbeidsongeschiktheid, het uitvoeren van de Ziektewet voor de eigenrisicodrager en het voeren van bezwaar en beroep bij arbeidsongeschiktheid.

Ongewenste omgangsvormen

Maar ook bieden ze ondersteuning als er onder jouw medewerkers sprake is van ongewenste omgangsvormen. Dit ongewenste gedrag kan onder medewerkers leiden tot (langdurige) uitval en valt onder psychosociale arbeidsbelasting. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor medewerkers die zich onveilig voelen omdat zij worden gediscrimineerd, gepest of geïntimideerd. In een dergelijk geval biedt een gecertificeerde externe vertrouwenspersoon uitkomst. Die helpt slachtoffers van ongewenst gedrag in een setting die gegarandeerd vertrouwelijk is en zoekt samen met de werknemer in kwestie naar constructieve oplossingen.