Buitengewoon opsporingsambtenaar

0
146

De buitengewoon opsporingsambtenaar neemt bij de handhaving van de rechtsorde in Nederland een steeds belangrijkere rol in. De buitengewoon opsporingsambtenaar heeft officile opsporingsbevoegdheid, zonder in dienst te zijn van politie of Koninklijke Marechaussee. Hij of zij is specialist in een bepaald vakgebied. U kent de buitengewoon opsporingsambtenaar bijvoorbeeld als jachtopziener, milieu-inspecteur, sociaal rechercheur, ambtenaar bouw- en woningtoezicht en parkeercontroleur. Voor het uitvoeren van het afwisselende en verantwoordelijke werk van de buitengewoon opsporingsambtenaar is een degelijke opleiding vereist. In deze functie dient u goed op de hoogte te zijn van het Nederlandse recht. In Nederland gaat men namelijk uit van de gelijkheid van de verdachte en de Staat. Beide partijen hebben gelijke rechten. Als gevolg hiervan mag de politie in Nederland niet zomaar mensen oppakken, fouilleren, hun huis doorzoeken, de telefoon afluisteren of brieven openen. Voor de buitengewoon opsporingsambtenaar geldt dit natuurlijk ook.

Cursus informatie: Buitengewoon opsporingsambtenaar