Wie was Rose Gronon?

N.a.v. de Rose Gronontocht die ik op 15 oktober 2006 heb gelopen hier wat achtergrondinformatie.

Rose Gronon

werd als MARTHE BELLEFROID geboren te Antwerpen op 16 april 1901. Zij studeerde aan de Middelbare Normaalschool in Brussel en werd lerares Frans, geschiedenis en opvoedkunde te Antwerpen. Zij debuteerde in het Frans. Onder invloed echter van Filip De Pillecyn schreef ze haar overig werk in het Nederlands. Haar literair hoogstaande verhalen dragen het kenmerk van het romantisch magisch realisme. Verscheidene van haar werken werden met een literaire prijs bekroond.

Rose Gronon 

Rose Gronon overleed te Antwerpen op 16 september 1979.