Vierdaagsenieuwtjes

Bron : http://www.goudenkruisdragers.nl/  

Aanmeldtijden op maandag verruimd

Op de bevestigingskaart die iedereen na geaccepteerde inschrijving zal ontvangen, wordt bekend gemaakt dat de aanmeldtijd op maandag 16 juli 2007 zal worden verruimd van ’s ochtend 09.00 uur tot ’s avonds 20.00 uur. Tot en met 2006 sloten de aanmeldbureaus onverbiddelijk om 17.00 uur. Tegelijk heeft zich inmiddels al twee achtereenvolgende jaren op de maandag voor de Vierdaagse een ‘verkeersinfarct’ rondom de stad Nijmegen voorgedaan, waardoor veel wandelaars (die per auto naar Nijmegen kwamen) in nauwelijks op te lossen files terechtkwamen. Los van het feit dat de gemeente Nijmegen hard werkt aan een nieuw mobiliteitsplan voor de Vierdaagse, dat onder meer in nieuwe en goede transferia voorziet, en het feit dat op termijn een nieuwe Waalbrug zal worden aangelegd, wordt de wandelaars voor 2007 de gelegenheid geboden om tot 20.00 uur de aanmeldformaliteiten te vervullen. Dat dit betekent dat kaartjes voor de Vlaggenparade dan niet meer beschikbaar zijn, moge logisch zijn.

In 2008 al op zondag aanmelden?

In verband met de problematiek van de enorme verkeersdrukte in en rond Nijmegen op de maandag voorafgaand aan de Vierdaagse, studeert het Vierdaagsebestuur op de mogelijkheid om de wandelaar nog verder tegemoet te komen. Voor 2008 kan dit tot gevolg hebben dat de aanmelding al mogelijk wordt vanaf de zondag voorafgaand aan de Vierdaagse. Er wordt (nu al) hard gewerkt aan de voorbereidingen om voor 2008 mogelijk te maken dat bijvoorbeeld de deelnemers die woonachtig zijn in Nijmegen of de omgeving, of die bijvoorbeeld al daarvoor neerstreken op hun tijdelijke adressen, vanaf zondag 13.00 uur de aanmelding te realiseren. Dit betekent dat ernaar wordt gestreefd de Start- en Finishlocatie in 2008 al vanaf zondagmiddag volledig ter beschikking te stellen aan de wandelaars. Op dit moment wordt onderzocht of de honderden vrijwilligers in voldoende mate de bereidheid hebben om hun werkzaamheden met een dag uit te breiden.