Onderscheid naar geslacht in 2009 voor 60 jaar en ouder opgeheven.

Uit artikel 3a van Regeling Afstanden en Beloningen uit het Vierdaagsereglement (www.4daagse.nl ) blijkt dat er per 2009 geen onderscheid meer wordt gemaakt in geslacht voor deelnemers van 60 jaar en ouder.

Artikel 3a.
In 2009 wordt vanaf het jaar waarin de deelnemer de leeftijd van zestig jaren bereikt, het onderscheid naar geslacht volledig opgeheven. Vanaf 2007 geldt behoudens het reeds bepaalde in artikel 3, het navolgende overgangsrecht. Voor 2008 geldt voor mannelijke deelnemers als geboortejaar waarin zij reglementair gedurende vier dagen de dagelijkse afstand van 30 km moeten afleggen (naast het geboortejaar 1944) het geboortejaar 1945, 1946, of 1947 voor 2009 het geboortejaar 1948 of 1949.