Het wapen van Beverwijk (Reünie GKD 2006 )

Wapen Beverwijk Het wapen van Beverwijk bestaat uit een schild dat vastgehouden wordt door twee naakte jongetjes. Zij houden aan weerszijde een witgevoerde en met gouden franjes omzoomde mantel met een baldakijn van azuurblauw op. In het schild staan 4 leeuwtjes afgebeeld, deze komen uit het wapen van heer Jan van Beaurnont, de baljuw van de landen van Blois en Wijk. Van de l4e – l8e eeuw was Beverwijk de hoofdplaats van het rechtsgebied de hoge heerlijkheid van de landen van Blois en Wijk. Het schildhoofd met zijn drie naast elkaar gelegen lelies van zilver herinnert aan oud-Beverwijk. De oudste bekende zegel met alleen de drie lelies is van 1318. De lelie speelt een grote rol in de heraldiek van Kennemerland. Het wapen is vaak herzien. De toevoeging van de baldakijn met de naakte jongetjes stamt uit 1601. Een zegel uit 1426 vertoont de drie lelies. In 1989 is de huidige huisstijl voor de gemeente ontwikkeld. Het logo dat daarvoor ontworpen is, is een stilistische weergave van het wapen.