Stockcar F1 nieuws: ‘Persbericht werkgroep stockcar F1 en aankondiging vragenlijst’

0
257

Onlangs is een werkgroep gestart met daarin een aantal vertegenwoordigers van stockcar F1 rijdend Nederland. Deze werkgroep heeft als doel één technisch reglement op te stellen voor alle stockcar F1 rijders in Nederland dat zo goed mogelijk aansluit bij het Engelse reglement. Dit reglement moet natuurlijk wel worden uitgedragen en nageleefd.