Zwart in wit.

0
40
Het is heerlijk blauwbekken weer op de Hoge Venen. Het is stil en geen
mensenziel te bekennen. Een zacht zuchtje wind door de hoge sparren is
wat de stilte doorbreekt. De Hoge Venen is bedekt met een 30 cm dikke
laag sneeuw. Gelukkig zijn de knuppelbrugpad bedekt met een dunnere laag
sneeuw. Even moet ik de stilte en de weidsheid in me door laten werken.
Met open mond (van het gapen) kijk ik naar de zonsopgang. Uit het witte
sprookjesbos roept een Zwarte specht (Dryocopus martius). Mijn ogen
volgen zijn kenmerkende vlucht naar een alleenstaande oude spar die
zwart geblakert is door de hevige brand van 2011. Op zoek naar voedsel
hakt hij er lekker op los en de spaanders vliegen er van af. Het
oorspronkelijke broedgebied van de Zwarte specht was Midden-Europa.
Sinds het einde van de negentiende eeuw breidde de soort zijn leefgebied
uit naar het noorden en westen en sinds het begin van de twintigste
eeuw vestigde de Zwarte specht zich in ook in België en Nederland. In
België werd in 1908 het eerste broedgeval vastgesteld en in 1913 in
Nederland. Door de aanplant van uitgestrekte
naaldbossen ontstond er veel geschikt leefgebied. De kolonisatie
kon beginnen. In de jaren twintig en dertig vond een sterke expansie
van het broedgebied plaats, ondanks de vervolging. Zwarte spechten
werden destijds volop geschoten vanwege vermeende schade in de bosbouw.
Gelukkig heeft de menselijke kortzichtigheid plaats gemaakt voor
volledige bescherming van de Zwarte specht. Sindsdien breidt de soort
zich nog steeds uit. De Zwarte specht is globaal gezien sterk toegenomen
tussen 1985-1994. Na 1994 zijn de aantallen redelijk stabiel gebleven.
De toename van deze soort wordt voornamelijk toe geschreven aan het
verouderen van de bossen. Inmiddels heeft de populatie zich in
Nederland
gestabiliseerd op ongeveer 1.100 tot 1.600 paren in 1998-2000 en is
momenteel niet bedreigd. Zwarte spechten zijn echte holenbroeders. Omdat
ze elk jaar een nieuwe nestholte in de boom hakt zijn ze ecologisch
zeer waardevol. Hierdoor krijgen veel andere holenbroeders zoals
bijvoorbeeld de  Bosuil ook kansen om te broeden.
Lopend over het houten pad, met krakende sneeuw, richting de dode spar
gebeurt helaas het onvermijdelijke de Zwarte specht vliegt op door de
witte wereld richting de beschutting van het bos. Eenmaal aangekomen
laat hij zijn karakteristieke  'kliaauw-kliaauw' horen. In de weidsheid van de Hoge Venen voor mij uit hoor ik nog een koppel zwart in wit.