Wereldburger.

0
51
Van alle vogels lijkt het gedrag van de Huismus het meest op dat van de mens. Huismussen (Passer domesticus) halen wat er te halen valt op plaatsen waar zij met de  minste moeite het meest krijgen. De Huismus is een cultuurvolger die haar woon- en leefgedrag aanpast aan dat van de mens. Mussen hebben zich aangepast aan het bestaan in dorp en stad. Het hol waarin zij oorspronkelijk broedden, hebben ze geruild voor dakpannen. Ze verkiezen een leven in de nabijheid van de mens boven het leven in bossen. Zo’n 6000 jaar geleden, toen de mens in het Midden-Oosten begon met de uitbreiding van de landbouw, is dit mussenverhaal begonnen. Ze volgden de mens eerst naar Europa, later naar andere werelddelen. De Huismus leeft  nu in grote delen van de wereld, in ieder geval in bijna alle gematigde en subtropische gebieden. Het dier komt vooral vaak dicht bij of in de woongebieden van mensen en geldt dus als cultuurvolger. Voor een deel is de verspreiding op een natuurlijke wijze verlopen, voor een ander deel is de Huismus door de mens actief verspreid over de wereld. In Australië en in Nieuw-Zeeland is de Huismus tussen 1850 en 1870 bewust op verschillende plaatsen uitgezet. In 1872 werden ze in Buenos Aires uitgezet. In 1890 werden Huismussen in Zuid-Afrika uitgezet en in 1953 werd Peru met een stempel aan zijn paspoort toegevoegd. Ook in Amerika werden ze in 1850 bewust uitgezet bijvoorbeeld als biologische bestrijders om bomen te vrijwaren van enorme schadelijke insectenplaag. Of dit goed geholpen heeft bij de bestrijding van de insecten weet ik niet maar een halve eeuw later kwam de Huismus voor in alle Amerikaanse steden. Misschien is dit de reden waarom de mens hier zo weinig sympathie heeft voor het succes van de grootste pionier met kleine vleugels. Voor de schuiltent zijn ze altijd de haantje de voorste en het zelfvertrouwen van dit mannetje straalt er dan ook van af. Het is echte wereldburger!