Waterpijp.

0
21
In Nederland is een landelijk cannabisbeleid waar iedere gemeente zich
aan moeten houden. Ook zijn er strengere regels voor coffeeshops en
mogen niet van deze AHOJG-criteria afwijken. Te Afficheren (reclame te maken voor hasj en wiet), Harddrugs te verhandelen, Overlast te veroorzaken, Jeugdigen onder de 18 jaar in de coffeeshop toe te laten of aan hen te verkopen, Grote
hoeveelheden te verhandelen (niet meer dan 5 gram per keer verkopen) of
op voorraad te hebben (niet meer dan 500 gram).  Diezelfde regels
bedenkende Overheid, Provincie en Gemeentes leggen, tegen de geldende
afspraken in, verspreid over het land zelf waterpijpen aan! Als gewone burger
is dit vaak onbegrijpelijk. In zo'n waterpijp zou eigenlijk helemaal
geen water in mogen staan! Deze pijpen zijn namelijk bedoeld als veilige
onderdoorgang voor de fauna. De O van de criteria veroorzaakt voor de
fauna zoveel overlast dat ze er geen gebruik meer van kunnen maken. Met
het gevolg dat bv. Dassen via een andere route hun tocht gaan
voortzetten met fatale gevolgen van dien. Ze worden dan op het asfalt
doodgereden. Dat is zonde van het geïnvesteerde geld en veroorzaakt
onnodige verkeersslachtoffers. In dit land dat wereldwijd
beroemd/geroemd is om zijn polders slaagt er blijkbaar telkens weer niet
in om deze eenvoudige faunatunnels droog te houden! Je kunt als
gewone burger wel klagen en vervolgens gewoon je schouders ophalen: "Daar kun je
toch niks aan doen". Persoonlijk heb ik dat gevoel ook wel eens maar heb
daar ook wel goede ervaringen mee om daar anders mee om te gaan. Als je ondergrondse, voor hun
onzichtbare "problemen" overtuigend zichtbaar maakt is men wel genegen
om daar iets aan te doen. Door controle en eenvoudige ingrepen kan dit probleempje worden opgelost. Maar ik moet toegeven, soms heb je er een lange
adem voor nodig om je doel te bereiken……..maar zolang ik zelf geen
waterpijp rook kan ik dat wel aan!