Voorjaarsverrassing.

0
37
Het is eindelijk een beetje aangenaam weer. Lopend richting het Roerdal hoor ik een paartje Holenduiven. In de oude beuken zitten zwarte spechtenholen en daar profiteert deze duif duidelijk van. Zo te zien hebben ze al een nestholte uitgekozen. Via een van de weinige intacte holle wegen die Midden-Limburg rijk is kom ik in een mooi broekbos. Het Elzenbroekbos van Hoosden is een van de best ontwikkelde broekboscomplex van Limburg.  Het is het enige nog vrijwel ongestoorde broekbos in een voormalige riviermeander van de Roer. In het elzenbroekbos staat de vegetatie voortdurend onder invloed van het grondwater. De grondwaterstand en luchtvochtigheid zijn er het hele jaar door hoog.  Als de Roer buiten zijn oevers treed overstroomt ook het broekbos en dat is werkelijk spectaculair om te zien. Het hele jaar treed er aan de voet van de terrasranden kwelwater aan de oppervlakte. Ineens zag ik een klein bloeiend plantje dat ik eigenlijk alleen maar gezien heb in het Zuiden van ons land, wat een verrassing: Voorjaarshelmbloem (Corydalis solidais).  De paarsige welriekende bloemen staan in een tros aan het eind van de stengel. De bloemen staan schuin omlaag op steeltjes met in de oksels handvormig gespleten schutbladeren. Iets verderop staan er nog een paar en vooral net voor de bloei heeft de plant een opvallende blauwgroene kleur. In de voorzomer sterven de bovengrondse delen van de plant alweer af. In de bodem zit een massieve knol (soortnaam solida (Latijn: massief)) ter grootte van een hazelnoot. Binnen dit oude knolletje komen weer twee nieuwe knollen tot ontwikkeling en vergaan de resten van de oude knol. Door deze vermeerderingswijze groeien de planten vaak in groepen bijeen. Voorjaarshelmbloem is een soort die voorkomt van Frankrijk en Italië tot ver in Noord-Rusland. De natuurlijke vindplaatsen van Voorjaarshelmbloem in Nederland ligt in het westen van Zuid-Limburg. Toch komt deze soort verspreid op meerdere plaatsen voor als stinzenplant in landgoederen, buitenplaatsen. Ze vertoont een voorkeur voor losse, vochthoudende, voedselrijke en kalkhoudende bodems. Vaak staat ze op plekken waar in de ondergrond grondwaterbewegingen plaatsvinden, maar ze verdraagt geen langdurige overspoeling. Ze is vaak te vinden in loofbossen aan de voet van hellingen waar zich bodemmateriaal verzameld dat hogerop is afgespoeld. Aan al deze voorwaarden wordt op deze groeiplaats in het Midden-Limburgse broekbos voor de Voorjaarshelmbloem voldaan. Hoe dan ook het is een echte voorjaarsverrassing!