Tuinvogeltelling 2013.

0
35
Afgelopen weekend hebben bijna 60.000 mensen deelgenomen aan de 10e editie van de Nationale Tuinvogeltelling. Het grootste televenement van Nederland wordt jaarlijks georganiseerd door Vogelbescherming Nederland, in samenwerking met Sovon Vogelonderzoek Nederland. Voor het eerst zijn er meer dan een miljoen vogels geteld. Zondag heb ik ook mijn bescheiden bijdrage geleverd. Vanuit verschillende ramen een half uur tellen. Het winterse weer is duidelijk van invloed op de telling. Vogels die normaal in het bos en buitengebied leven, zoals Vink, Kramsvogel, Spreeuw en Koperwiek, zijn nu in veel tuinen te zien. De invloed van de sneeuw en kou is duidelijk terug te zien in de telling. Zo zijn er veel meer vogels geteld dan normaal. Door de sneeuw is er buiten de bebouwde kom weinig voedsel te vinden, waardoor vogels noodgedwongen de tuinen op zoeken. Vooral opvallend is de Vink, die met een record aantal waarnemingen nu op de 4e plek staat. Maar ook de Kramsvogel, Koperwiek en Spreeuw is in verhouding tot voorgaande jaren in veel tuinen gezien. Behalve de Vink, die van plaats wisselde met de Pimpelmees, valt ook de Roodborst op in de top 10. Sinds 2005 heeft dit parmantige vogeltje geen top 10 notering meer gehaald. De meest getelde vogel is wederom de Huismus (Passer domesticus). Deze typische stads/dorpsvogel werd in iets meer dan de helft van de tuinen geteld. Binnen de half uur telling werden er in onze tuin 25 Huismussen als groep gezien. Nummer 2 en 3 zijn, net als in voorgaande jaren, de Koolmees en de Merel. In onze tuin hebben we maar liefst 20 soorten vogels gezien. Geen slechte score. Als waarnemer krijg je meteen online te zien wat er in de rest van Nederland gezien is en dat is meteen de reden om  mee te doen. Tel je volgend jaar ook mee?